Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 2:
rok szkolny 2018/2019

język polski
historia
wiedza o społeczeństwie
biologia
fizyka
przyroda
muzyka
informatyka
zajęcia techniczne
wychowanie fizyczne
pedagog szkolny
psycholog szkolny
logopeda
biblioteka szkolna
edukacja wczesnoszkolna
język niemiecki
język angielski
matematyka
geografia
chemia
plastyka, zaj.artystyczne
wychowanie do życia w rodzinie
edukacja dla bezpieczeństwa
religia
terapeuta - rewalident
świetlica szkolna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright© Szkoła Podstawowa nr 2 w Bytomiu