Od roku 2012 egzamin gimnazjalny odbywa się według nowych zasad.
W ciągu 3 dni uczniowie piszą 5 testów, sprawdzających wiedzę i umiejętności z kilku przedmiotów:

  • język polski
  • historia i wiedza o społeczeństwie
  • matematyka
  • przedmioty przyrodnicze (geografia, biologia, chemia i fizyka)
  • język obcy
Wynik egzaminu zostaje podany nie w punktach, lecz procentowo - oraz jako wynik centylowy (oznaczający jaki procent uczniów uzyskał wynik taki sam, bądź niższy)
Nasi najlepsi uczniowie na egzaminie gimnazjalnym'2013
część humanistyczna
język polski:
1.Tybor Szymon88 %
2.Lesik Monika84 %
3.Pietrzyk Magdalena78 %
Spyra Grzegorz78 %
Sydor Kornelia78 %
historia i wos:
1.Spyra Grzegorz85 %
2.Batóg Paweł82 %
3.Bartczak Dariusz79 %
4.Grzegorzewicz Karolina76 %
Misiewicz Michał76 %
część matematyczno-przyrodnicza
matematyka:
1.Batóg Paweł79 %
2.Spyra Grzegorz76 %
3.Szymon Tybor72 %
4.Pietrzyk Magdalena66 %
 
 
przemioty przyrodnicze:
1.Pietrzyk Magdalena82 %
2.Misiewicz Michał75 %
3.Batóg Paweł71 %
Borys Patryk71 %
Spyra Grzegorz71 %
Wulkowicz Mateusz71 %
język obcy (angielski lub niemiecki)
poziom podstawowy:
1.Sydor Kornelia100 %
2.Spyra Grzegorz93 %
3.Batóg Paweł90 %
Pietrzyk Magdalena90 %
4.Urbanek Grzegorz88 %
Wulkowicz Mateusz88 %
poziom zaawansowany:
1.Sydor Kornelia100 %
2.Urbanek Grzegorz83 %
3.Grzegorzewicz Karolina80 %
Spyra Grzegorz80 %
4.Batóg Paweł78 %
 
 
 
Copyright© ZSO nr 1 w Bytomiu