Zajęcia w Bibliotece Śląskiej...

8 listopada 2017 r.


Wycieczka do Biblioteki Śląskiej była fantastyczna! Chłopcom najbardziej podobały się wózki magazynowe, przywożące książki z magazynu wysokiego składowania, a dziewczynkom - najdłuższa książka w czytelni zbiorów specjalnych. Każdy natomiast był zachwycony zbiorami czytelni muzycznej, w tym szczególnie kolekcjonerskimi wydaniami płyt Pink Floyd, Raya Charlesa oraz muzyki filmowej do sagi Star Wars.
Wszystkich zaskoczyła pani Jagoda Krochmalska, tłumacząc w sposób obrazowy sposób odczytania, przy użyciu mikroskopu elektronowego, mikro-książki zapisanej za pomocą wiązki promieni jonowych.
Nasza edukacja nie zakończyła się jedynie na wizycie w bibliotece. Dzieci poszerzały i utrwalały wiedzę w trakcie spontanicznej dyskusji na przystanku tramwajowym z panią Ewą Baranowicz, w czasie której okazało się, że uczniowie doskonale znają różne trudne słowa np. sekwencja...
Dziękujemy mamie Oskara za zdjęcia... /Jolanta Nancka/

Copyright© Szkoła Podstawowa nr 2 w Bytomiu