Nasi uczniowie w akcji "Sprzątania świata"

15 września 2017 r.


W piątek 15 września uczniowie naszej szkoły dołączyli do akcji sprzątania świata. Najmłodsi uprzątnęli teren wokół szkoły i stawu na osiedlu Arki Bożka. Starsi podążyli z wielkimi workami w stronę Żabich Dołów. Śmieci było dużo, ale frajda z ich wyzbierania jeszcze większa! /E.Baranowicz/Copyright© Szkoła Podstawowa nr 2 w Bytomiu