"Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół nr 1 w roku szkolnym 2017/18"

25 sierpnia 2017 r.
Bytom, dnia 25.08.2017 r.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Bytomiu ul. Arki Bożka 21 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania pn.: "Dowóz uczniów niepełnosprawnych do ZS nr 1 w roku szkolnym 2017/18".
Dyrektor Szkoły
dr Iwona Wanda Grygiel

Bytom, dnia 18.08.2017 r.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Bytomiu ul. Arki Bożka 21 ogłasza informację z otwarcia ofert z przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół nr 1 w Bytomiu w roku szkolnym 2017/2018.
Dyrektor Szkoły
dr Iwona Wanda Grygiel


Bytom, dnia 10.08.2017 r.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Bytomiu ul. Arki Bożka 21 ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół nr 1 w Bytomiu w roku szkolnym 2017/2018. Termin składania ofert i dopuszczenie do udziału w postępowaniu dnia 18.08.2017 r. do godz. 9.00; miejsce: sekretariat Zespołu Szkół nr 1 w Bytomiu.
Dyrektor Szkoły
dr Iwona Wanda Grygiel


Bytom, dnia 28.07.2017 r.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Bytomiu ul. Arki Bożka 21 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania pn.: "Dowóz uczniów niepełnosprawnych do ZS nr 1 w roku szkolnym 2017/18" oraz informuje o unieważnieniu postępowania w częściach 2-4.
Dyrektor Szkoły
dr Iwona Wanda Grygiel

Bytom, dnia 20.07.2017 r.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Bytomiu ul. Arki Bożka 21 ogłasza informację z otwarcia ofert z przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół nr 1 w Bytomiu w roku szkolnym 2017/2018.
Dyrektor Szkoły
dr Iwona Wanda Grygiel
Załączniki:Bytom, dnia 12.07.2017 r.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Bytomiu ul. Arki Bożka 21 ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół nr 1 w Bytomiu w roku szkolnym 2017/2018.
Termin składania ofert i dopuszczenie do udziału w postępowaniu dnia 20.07.2017 r. do godz. 9:00; miejsce sekretariat Zespołu Szkół nr 1 w Bytomiu.
Dyrektor Szkoły
dr Iwona Wanda Grygiel
Załączniki:
Copyright© Zespół Szkół nr 1 w Bytomiu