Nasi nauczyciele nagrodzeni przez Prezydenta...

19 października 2016 r.

Inwestując w młodych, dobrze wykształconych mieszkańców, budujemy przyszły potencjał naszego miasta. Dlatego dziękuję wszystkich nauczycielom, za codzienną pracę i trud, jaki wkładacie w kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży – mówił Damian Bartyla, prezydent Bytomia podczas wręczania nagród nauczycielom.

W gronie 72 wyróżnionych Nagrodą Prezydenta Bytomia pedagogów, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami dydaktycznymi, wdrażali nowatorskie metody nauczania, a także inicjowali wydarzenia sportowe i kulturalne, znaleźli się reprezentanci naszej szkoły - pani dyrektor Izabela Bubalik oraz pani Małgorzata Czyż-Przestańska. Wręczając nagrody prezydent Damian Bartyla dziękował nauczycielom za poświęcenie i wkład w rozwój młodego pokolenia, a także złożył wszystkich wyróżnionym życzenia wytrwałości i dalszych sukcesów zawodowych.

W miejskich obchodach Dnia Edukacji Narodowej wzięli udział przedstawiciele władz i Kuratorium Oświaty oraz bytomscy radni. Imprezę uświetnił występ tancerzy Teatru Rozbark. /www.bytom.pl/Copyright© Zespół Szkół nr 1 w Bytomiu