"Sznupek" z wizytą przy Arki Bożka...

13 października 2015 r.

Bytomscy stróże prawa, wraz z maskotką śląskiej policji psem „Sznupkiem”, odwiedzili najmłodszych w Szkole Podstawowej nr 2. Mundurowi uczyli dzieci jak unikać zagrożeń i bezpiecznie poruszać się po drodze. Z uczniami rozmawiano także na temat ich bezpieczeństwa podczas zabaw na podwórku, przejazdu samochodem, w kontaktach z obcymi i zwierzętami. Najmłodsi z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w prelekcji. Chętnie odpowiadali na pytania, oglądali wyposażenie służbowe mundurowych. Na zakończenie z radością przywitali „Sznupka”. Dzieci przytulały się do niego i pozowały do pamiątkowego zdjęcia. /tekst www.bytom.slaska.policja.gov.pl/


Copyright© Zespół Szkół nr 1 w Bytomiu