Nasi młodzi uczniowie i "Kolorowy świat Bambino"

30 września 2014 r.

We wrześniu uczniowie SP nr 2 postanowili wziąć udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Kolorowy świat Bambino”. Celem konkursu było rozbudzenie twórczej inwencji dziecka i jego kreatywności oraz kształtowanie wrażliwości odbioru postaci literackich.

Każda grupa miała przedstawić swoje ulubione postaci z bajki, używając dowolnej techniki plastycznej. Uczniowie, pod czujnym okiem wychowawcy, p. Ewy Baranowicz, z wielkim zapałem wykonali powierzone im zadanie, a następnie osobiście nadali paczkę z pracą na poczcie.

Po wyjątkowo długich dwóch tygodniach oczekiwania nadeszły wreszcie wyniki i okazało się, że praca dzieci zajęła II miejsce! Uczestnicy otrzymali wspaniałe nagrody, ufundowane przez firmę "Moje Bambino sp.z o.o." - namiot „żółwik”, drewnianą farmę do samodzielnego pomalowania oraz zestawy kolorowej plasteliny.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. /E.Baranowicz/


Copyright© Gimnazjum nr 5 w Bytomiu