Kolejny sukces w "Sielskich klimatach'2012"

9 listopada 2012 r.

Dnia 31 października 2012 r. w galerii Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach odbyło się uroczyste rozdanie nagród z IX pikniku malarskiego „Sielskie klimaty” pod patronatem prof. Jerzego Buzka. Jury w składzie: prof. J. Szmatłoch ASP Katowice, prof. M. Sabalczyk ASP Katowice, dr M. Starowicz ASP Katowice, R. Sadło przewodniczący Komisji Kultury i Sportu miasta Chorzów dokonało przeglądu dorobku plastycznego z wojewódzkiego konkursu „Sielskie klimaty 2012” i przyznało nagrody oraz wyróżnienia.

Jury w składzie: prof. J.Szmatłoch (ASP K-ce), prof. M.Sabalczyk (ASP K-ce), dr M.Starowicz (ASP K-ce) oraz R.Sadło (przewodniczący Komisji Kultury i Sportu miasta Chorzów) dokonało przeglądu dorobku plastycznego z wojewódzkiego konkursu „Sielskie klimaty 2012” i przyznało nagrody oraz wyróżnienia.

W gronie nagrodzonych znaleźli się uczniowie z naszego gimnazjum. I tak w kategorii II (klasy IV SP - III Gim) III nagrodę otrzymała Nicole Zogłowek (kl. II b), a wyróżnienie - Agnieszka Gorzalska (kl. III a).
Nauczyciel plastyki Joanna Born-Pilsyk pragnie dodać, iż oprócz nagrodzonych dziewcząt na wystawę pokonkursową zakwalifikowały się również obrazy następujących uczennic: Karoliny Grzegorzewicz (kl.III a), Marty Krajnik (kl.II b), Magdaleny Pietrzyk (kl.III a), Wiktorii Skiby (kl.I a) oraz Agnieszki Stachurskiej (kl.III a). Jest to także duże osiągnięcie, ponieważ prace zostały wybrane spośród 2200 obrazów.
W tym roku po raz pierwszy, prace z wystawy poplenerowej zostaną również zaprezentowane w Warszawie w Sejmie za sprawą posła PO – Marka Plury, który był między innymi honorowym patronatem projektu „Sielskie klimaty 2012”.

Musimy również wspomnieć, iż w kategorii V (szkoły artystyczne IV-VI OSSP, II-IV LP) I nagrodę otrzymała Weronika Fejdasz - absolwentka naszego gimnazjum z byłej klasy plastycznej, obecnie uczennica Zespołu Szkół Artystyczno- Projektowych w Tarnowskich Górach.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom wystawy poplenerowej IX pikniku malarskiego „Sielskie klimaty 2012” i życzymy dalszych sukcesów plastycznych.

Copyright© ZSO nr 1 w Bytomiu