Zbieramy na obóz dziennikarski dla Patrycji

Uczennica naszego gimnazjum - Patrycja zdobyła wyróżnienie w konkursie organizowanym przez czasopismo "Agora" na pracę dziennikarską. Nagrodą jest dofinansowanie do obozu dziennikarskiego, ale do realizacji marzenia Patrycji brakuje jeszcze 1300 zł. Patrycja pochodzi z rodziny, której nie stać na uzupełnienie brakującej kwoty - ojciec sam utrzymuje wieloosobową rodzinę.

Dlatego, w imieniu Patrycji, Dyrekcji i Grona Pedagogicznego ZSO nr 1 oraz wychowawcy klasy, prosimy o pomoc finansową dla dziewczyny, aby nie musiała rezygnować z marzeń i miała szansę na rozwijanie swoich uzdolnień pod okiem fachowców na obozie dziennikarskim. Patrycja dobrze się uczy, zamierza złożyć dokumenty do liceum ogólnokształcącego, a swoją przyszłość wiąże z dziennikarstwem.
Prosimy o przychylne potraktowanie naszej gorącej prośby i wsparcie, dowolną kwotą, uzdolnionej przyszłej dziennikarki.

Nr konta: 14 1020 2368 0000 2502 0021 8313 PKO BP, oddz. I Bytom - Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bytomiu, Arki Bożka 21 - z dopiskiem: dofinansowanie obozu Patrycji

zso1@zso1.bytom.pl