Warsztaty terenowe na "Żabich Dołach"

19 października 2011 r.

Uczniowie trzecich klas gimnazjalnych naszej szkoły w dniu 19 października uczestniczyli wraz ze swoim nauczycielem biologii p.Justyną Komudą, w warsztatach terenowych, zorganizowanych przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska na terenie pobliskiego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego ”Żabie Doły”. Dotyczyły one tematyki związanej z przystosowaniem ptaków wodno-błotnych do środowiska oraz identyfikacji i charakterystyki przedstawicieli awifauny „Żabich Dołów”. Uczniowie zaznajomili się z obsługą sprzętu do obserwacji ptaków (lunety, lornetki) oraz przeprowadzili terenowe obserwacje ptaków, a także skoncentrowali się na ich identyfikacji przy pomocy przewodników do oznaczania ptaków. Głównym celem tej lekcji terenowej było uświadomienie uczniom wpływu przemysłu górniczo-hutniczego na środowisko przyrodnicze i jego znaczenie dla kształtowania się różnorodności biologicznej.

zso1@zso1.bytom.pl