Damian Gołąb stypendystą Prezesa Rady Ministrów

6 października 2011 r.

6 października z rąk Krystyny Szumilas (sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej) Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów odebrał Damian Gołąb z klasy IIIS.
Uroczystość odbyła się tym razem w Tarnowskich Górach - w Zespole Szkół Medyczno-Chemicznych i Ogólnokształcących, a uświetnił ją występ zespołu wokalnego z Tarnowskich Gór.

zso1@zso1.bytom.pl