Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Karola Ślęzoka

9 listopada 2009 r.

9.11.2009 r. Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej zostały przyznane 18 najlepszym uczniom bytomskich szkół ponadgimnazjalnych za ich osiągnięcia w nauce. Każdy z nagrodzonych jest najlepszy w swojej szkole - w naszej tym najlepszym okazał się Karol Ślęzok. Na uroczystości obecni byli Wiceminister Edukacji Krystyna Szumilas, Kurator Oświaty Stanisław Faber, Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk oraz Prezydent Bytomia Piotr Koj.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest raz w roku za całokształt wybitnych osiągnięć ucznia, dotyczących zarówno płaszczyzny naukowej, jak i jego zainteresowań. Kandydatów do stypendium zgłasza Samorząd Uczniowski zgodnie z wewnątrzszkolnymi uregulowaniami. Natomiast stypendia MEN przyznawane są zwycięzcom olimpiad międzynarodowych, laureatom i finalistom ogólnopolskich olimpiad lub konkursów na pracę naukową, a także uczniom realizującym indywidualny tok nauki i uzyskującym najwyższe wyniki.

zso1@zso1.bytom.pl