Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Roberta Wojsyka

5 listopada 2007 r.

Najlepsi uczniowie z Bytomia otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 5 listopada 2007 r. w auli Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu. Wyróżnienia wręczali Prezydent Bytomia Piotr Koj i dyrektor bytomskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach Bożena Szarama.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 22 uczniów z Bytomia - to najwięcej z całego województwa, gdzie wyróżnionych zostało 508 uczniów, w tym z bytomskiej delegatury Kuratorium Oświaty wyróżniono 77 uczniów. Trzema najzdolniejszymi uczniami mogą pochwalić się Państwowe Szkoły Budownictwa, po dwóch mają: Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych, Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych. Po jednym laureacie ministerialnego wyróżnienia mają: I LO, II LO, III LO (ZSO nr 1) - Robert Wojsyk, IV LO, V LO (ZSO nr 3), VI LO (ZSO nr 4), VIII LO (ZSO nr 5), Zespół Szkół Administracyjno-Socjalnych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa, Społeczne Liceum Ogólnokształcące (STO) i Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego.
Aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów, uczeń musi zdać do następnej klasy z wyróżnieniem, a średnia ocen powinna być najwyższa w szkole. Stypendia Ministra Edukacji Narodowej otrzymało w całym województwie śląskim 42 uczniów, a w delegaturze bytomskiej - 4 uczniów.


zso1@zso1.bytom.pl