Katrzyna Brukało Posłem na Sejm Dzieci i Młodzieży

1 czerwca 2002 r.

Jednym z 53 reprezentantów województwa śląskiego biorących udział w posiedzeniu VIII Sesji Dzieci i Młodzieży w Sejmie RP w Warszawie, które miało miejsce 1 czerwca 2002 r. była uczennica klasy II naszego gimnazjum Katarzyna Brukało.

Katarzyna otrzymała mandat posła jako laureatka konkursu literackiego pisząc pracę na temat “Polska w Europie - wspólne tradycje - różna tożsamość”. Opiekę nad uczennicą sprawowała mgr Beata Czechowska-Siudak a konsultantem był nauczyciel historii. Głównym tematem obrad były kwestie ogromnej wagi - miejsce i rola naszej Ojczyzny w europejskiej rodzinie, analizowano problemy nagocjacji w przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, proces budowania wspólnej Europy, omawiano kwestie zbliżającego się referendum w sprawie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Młodzież zasiadła w ławach poselskich i prowadziła dyskusję, tak jak dorośli posłowie o najważniejszych dla niej sprawach. Były oświadczenia, interpelacje, nerwowe dyskusje dotyczące integracji z Europą. Aby uzyskać jak najwięcej szczegółowych informacji - na Sesję zostali zaproszeni honorowi goście: Marszałek Sejmu Marek Borowski, Donald Tusk, Tadeusz Nałęcz - wymienieni wyżej przewodniczyli kolejno obradom. Na każde pytanie szczegółowo i niezwykle cierpliwie odpowiadali członkowie Rady Ministrów - Krystyna Łybacka, Danuta Hubner, Włodzimierz Cimoszewicz, Sławomir Wiatr, Paweł Jaros. Na sali obrad obecna była również delegacja młodzieży litewskiej.

Katarzyna uczestniczyła w pracach I Komisji “Polska w Europie - wspólne tradycje - różna tożsamość”. Obrady trwały prawie cztery godziny, a zakończyło je złożenie na ręce Tadeusza Nałęcza apeli do dorosłych. W sprawie europejskiego dialogu międzykulturowego i w sprawie zgodnych z aspiracjami Polaków warunków przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Po zakończeniu obrad młodzi posłowie pełni nadziei w efekty apeli udali się na pyszny obiad, a następnie w drogę powrotną do swoich miejsc zamieszkania. Przed Kasią pierwsze zwycięstwo na drodze do przyszłej być może parlamentarnej kariery, tym bardziej że zgłosiła swój udział w pracach Młodzieżowego Śląskiego Sejmiku w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

zso1@zso1.bytom.pl